Skozi grede

Marjan Divjak

Na poti skozi življenje spoznano, ustvarjeno in urejeno

Predgovor

Bivanje in svet

Krovni pogled na življenje, naravo in družbo

Ustvarjanje znanosti

Genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko

Raziskave in razvoj

Programi, meritve, računi in ekspertize

Ropotarnica

Drobni zapiski o tem in onem

Lepo povedano

Oni o svetu