Skozi grede

Dovoljenje

Vsebina tega spletišča – z izjemo vključenih citatov in izposojenih slik – je v lasti in pod zaščito avtorja:

© 2012-2017 Marjan Divjak.

Objavljeni avtorski material lahko svobodno prepišete k sebi in mu poljubno spreminjate vsebino in obliko za svoje lastne potrebe.

1. Programi z dokumentacijo so odprtokodni in jih lahko uporabljate, spreminjate in distribuirate brez omejitev, če k izpeljankam in nadgradnjam priložite izvorno licenco.

2. Slike in tabele lahko uporabljate, spreminjate in distribuirate brez omejitev; navesti morate le avtorja. Za izposojene slike veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo njihovi avtorji.

3. Dovoljena je reprodukcija, razpečavanje in objavljanje posamičnih člankov v originalni obliki PDF, če (i) ob tem navedete avtorja, (ii) ne zaračunavate cene in (iii) ne spreminjate vsebine.

4. Nekateri članki so ponatisi avtorjevih objav na drugih mestih. Zanje veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo ustrezni založniki.

Hipertekstovne povezave na spletišče ali na katerokoli njegovo stran so dovoljene in zaželjene. Vroče povezave na sestavne elemente strani so prepovedane.

Za vsakršno drugačno uporabo materiala je potrebno predhodno pisno dovoljenje avtorja.