Skozi grede > Ropotarnica

Glavni raziskovalci

Matematika, statistika – Geometrija, astronomija – Mehanika, gravitacija – Mehanika zvezne snovi – Kemija, termodinamika – Elektrodinamika – Optika, EM valovi – Elektroni, fotoni, atomi – Jedra, delci, vesolje – Tehnika

Matematika, statistika

naravna števila
Ahmes ulomna števila
Brahmagupta negativna števila
Bombelli kompleksna števila
Descartes analitična geometrija
Leibniz infinitezimalni račun
Euler funkc. analiza, var. račun
Taylor potenčne vrste
Fourier harmonične vrste
Gauss diferencialna geometrija
Gibbs vektorski račun
Cayley matrični račun
Ricci tenzorski račun
Bernoulli, J. verjetnostni račun
Fischer statistika

Geometrija, astronomija

meter
gnomon
astrolab
Tales podobni trikotniki
Pitagora hipotenuzni izrek
Evklid zbirka izrekov
Arhimed krog in krogla
Eratosten velikost Zemlje
Hiparh oddaljenost Meseca
Aristarh oddaljenost Sonca, ekvat. ura
Ptolemaj geocentrični sistem
Kopernik heliocentrični sistem

Mehanika, gravitacija

tehtnica
Arhimed težišče, vzvod, vzgon
Stevin klanec, hidrostatični tlak
Galilei zakon vztrajnosti, zakoni padanja
Huygens nihanje, centrifug. sila, nihalna ura
Kepler orbitalni zakoni
Newton gibalni zakon, težni zakon
Cavendish gravitacijska konstanta
Coriolis odklonska sila
Euler gibalna in vrtilna količina
Ciolkovski raketna enačba
Lagrange posplošene enačbe gibanja
Hamilton kanonične enačbe, minimum akcije
Noether simetrije in ohranitveni zakoni
Einstein posebna in splošna relativnost
Minkowski štirirazsežni svet

Mehanika zvezne snovi

Hooke prožnostni zakon
Boyle izotermno stiskanje plina
Guericke zračna razredčevalka
Pascal izotropija pritiska
Torricelli zračni tlak, barometer
Bernoulli, D. enačba tokovnice
Reynolds turbulentni količnik
Euler gibanje idealne tekočine
Navier/Stokes gibanje viskozne tekočine
Cauchy/Navier gibanje elastične snovi
Doppler frekvenčni premik valovanja

Kemija, termodinamika

Demokrit atomi
Bunsen plinski gorilnik
Lavoisier ohranitev mase
Proust stalna masna razmerja
Dalton mnogokratna masna razmerja
Gay-Lussac stalna volumska razmerja
Avogadro kilomol
Mendelejev periodni sistem
Amontons izohorno segrevanje plina
Gay-Lussac izobarno segrevanje plina
Fahrenheit živosrebrni termometer
Joule mehanski ekvivalent toplote
Black specifične toplote
Helmholtz ohranitev energije
Carnot krožne spremembe
Clausius entropijski zakon, parni tlak
Kelvin termodinamična temperatura
Gibbs analitična termodinamika
Brown termično gibanje
Maxwell porazdelitev po hitrosti
Boltzmann kanonična porazdelitev
Einstein termično gibanje kroglic
Perrin termična konstanta

Elektrodinamika

Tales jantar in magnet
Gilbert magnetizem Zemlje
Guericke naprava za elektrenje
Coulomb sila med dvema nabojema
Galvani živalska elektrika
Volta električni člen in baterija
Oersted vpliv toka na magnet
Ampere sila med dvema vodnikoma
Biot/Savart magnetno polje vodnika
d'Arsonval tuljavni ampermeter
Ohm zakon upornosti
Wheatstone uporovni most
Joule električni ekvivalent toplote
Faraday indukcija napetosti, elektroliza
Henry lastna indukcija
Maxwell enačbe EM polja, EM valovanje
Hertz radijski valovi
Seebeck termoelektrični pojav
Hall magnetoelektrični pojav

Optika, elektromagnetni valovi

Evklid odbojni zakon
Snell lomni zakon
mikroskop
daljnogled
Galilei nebo v daljnogledu
Newton svetlobni spekter
Fizeau hitrost svetlobe
Roemer prelet svetlobe preko ekliptike
Bradley aberacija svetlobe
Huygens valovne fronte
Young interferenca na dveh režah
Fresnel uklon na ovirah
Michelson invarianca svetlobne hitrosti
Bartholin dvolomni kristali
Nicol polarizacijska prizma
Malus polarizacijski zakon
Brewster polarizacijski kot
Stefan toplotno sevanje
Wien maksimum spektra
Planck sevalni spekter
Lambert zakon svetlosti
Fraunhofer spektralne črte, spektrometer
Rydberg sevanje vodika
Zeeman razcep črt v mag. polju
Stark razcep črt v el. polju

Elektroni, fotoni, atomi

Thompson specifični naboj elektrona
Millikan osnovni naboj
Aston masni spektrometer
Lorenz elektronski opis snovi
Lenard/Einstein fotoni
Lebedev svetlobni tlak
Roentgen rentgenski žarki
Laue rentgenski uklon na kristalih
Bragg rentgenski uklon na kristalih
Compton sipanje fotonov na elektronih
Broglie valovna narava delcev
Davison/Germer uklon elektronov
Ruska elektronski mikroskop
Becquerel radioaktivnost
Curie, M. radij
Rutherford jedro atoma
Bohr zgradba vodikovega atoma
Sommerfeld eliptične tirnice v atomu
Franck/Hertz trki elektronov z atomi
Larmor precesija mag. momenta
Stern/Gerlach atomski mag. moment
Uhlenbeck/Goudsmit spin elektronov
Mosely rentgenske črte
Couder valovni hodci
Born statistični pomen amplitude
Heisenberg načelo nedoločenosti
Schroedinger kvantni gibalni zakon
Pauli izklučitveno načelo
Dirac kvantni vektorji stanja
Feynman mnogotirna pot
Fermi fermionska porazdelitev
Bose bozonska porazdelitev

Jedra, delci, vesolje

Rutherford protoni
Geiger ionizacijski števec
Wilson meglična komora
Chadwick nevtroni
Gamow tuneliranje alfa
Libby radioaktivno datiranje
Hahn cepitev urana
Fermi verižna cepitev urana
Anderson pozitroni
Lawrence ciklotron
Gell-Mann kvarki
Hertzsprung/Russell zvezdni diagram
Jeans sesedna masa oblaka
Chandrasekhar sesedna masa bele pritlikavke
Bethe nukleosinteza v zvezdah
Leawitt kefeide
Shapley velikost Galaksije
Hubble druge galaksije, beg galaksij
Schwarzschild zvezdna metrika
Fridman vesoljska metrika
Penzias/Wilson prasevanje
Ostriker temna snov

Tehnika

Arhimed vzvodi, škripci, vijaki
Heron sifoni, črpalke, vodnjaki
Watt parni stroj
Diesel naftni motor
Otto bencinski motor
Linde hladilni stroj
Daguerre fotografija
Edison žarnica, fonograf
Tesla trifazni tok in motor
Morse telegraf
Bell telefon
Marconi brezžični telegraf
Fleming dioda
Forest trioda (→ osciloskop, radio, TV)
Bardeen transistor (→ računalniki)
Fermi jedrski reaktor