Skozi grede > Ropotarnica

Osebni računalnik

Računalnik - Programska oprema - Internet - Pošta in splet -
Razvoj računalnikov


Računalnik

  Elektronski računalnik je stroj za obdelavo informacij. Je
  najbolj zapletena in vsestransko uporabna naprava, kar jih je
  do sedaj izdelal človek.

  V osnovi so vsi računalniki zgrajeni enako. Glavni sestavni
  deli vsakega računalnika so procesor, pomnilnik (s programi)
  in razne vhodno-izhodne enote. Med seboj so ti deli povezani s
  snopom vodnikov - sistemskim vodilom.

  Pomnilnik je zaporedje oštevilčenih/naslovljenih celic.
  Vsaka celica lahko hrani eno binarno število. Pomnilnik zna
  dve stvari: zapisati v določeno celico binarni podatek iz
  vodila in čitati iz določene celice binarni podatek ter ga
  postaviti na vodilo.

  Procesor je logično vezje - črna škatlica s priključnimi
  nožicami do vodila. V notranjosti skriva procesor več
  registrov: programski števec, podatkovni register, naslovni
  register, ukazni register in delovne registre. Vsak register
  lahko hrani eno binarno število. Na eno izmed nožic je
  priključena zunanja ura, ki ustvarja pravokotne napetostne
  sunke. Ko pride tak sunek, procesor - preko vodila - prečita
  vsebino tiste pomnilniške celice, katere naslov (številka) je
  v programskem števcu, ter števec poveča za 1. Pridobljeno
  binarno število nato interpretira kot ukaz in ga izvrši.
  Primer ukaza je: seštej vsebini dveh delovnih registrov in
  rezultat zapiši v prvega izmed njih. Ko je ukaz končan, se
  postopek ponovi z novo vsebino programskega števca. Ta je, kot
  vemo, za eno večja od prejšnje, če je le tekoči ukaz ni
  spremenil. Tako procesor izvršuje ukaze iz pomnilnika, to je,
  izvršuje delovni program. Procesor dela, dokler ne naleti na
  ukaz za konec. Vse dogajanje poteka v taktih, ki jih ustvarja
  sistemska ura.

  Vhodno-izhodne enote so razne (številsko naslovljene) enote,
  ki jim lahko procesor preko vodil pošilja binarne podatke
  oziroma jih od njih dobiva. Vsaka enota razume svoje
  specifične ukaze in se po njih ravna. Tipične enote so:
  tipkovnica, zaslon, magnetni disk, optični disk,
  polprevodniški vtič.

  Ob vključitvi računalnika se njegov programski števec
  postavi na (denimo) 0 in računalnik začne delati.
  Pomnilniške celice od 0 do (denimo) 64k so nekaj posebnega: da
  se jih čitati, ne pa tudi vanje pisati; njihova vsebina je
  neizbrisna in ohranja se tudi, ko računalnik izklopimo.
  Rečemo, da je to pomnilnik ROM (Read Only Memory). Preostale
  pomnilniške celice so pa take, da se da iz njih čitati in
  vanje pisati; ko računalnik izklopimo, se njihova vsebina
  izgubi. To je pomnilnik RAM (Random Access Memory). V ROM
  zapisani program, rečemo mu BIOS (Basic Input Output System),
  poskrbi, da procesor iz kakšne zunanje enote, recimo
  magnetnega diska, v pomnilnik RAM prečita bolj ali manj
  obširen nadzorni program - operacijski sistem, OS (Operating
  System). Ko je operacijski sistem naložen, se na zaslonu
  izpiše znak pripravljenosti, procesor pa čaka, kaj bomo
  odtipkali. Ko odtipkamo ukaz, ki ga operacijski sistem razume,
  računalnik ustrezno odreagira. Ukaz "date", recimo, izpiše na
  zaslon trenutni datum in čas, ki ga kaže računalnikova ura.
  To se ponavlja, dokler ne damo ukaza za konec in računalnik
  ugasnemo.


Programska oprema

  Računalnik dela tisto, kar ukažemo operacijskemu sistemu
  preko tipkovnice. Nekatere stvari zna operacijski sistem
  opraviti kar sam, za druge pa z diska naloži ustrezen dodatni
  program in mu prepusti kontrolo. Potem s tipkovnico ukazujemo
  temu programu. Ko končamo, ga operacijski sistem odstrani iz
  pomnilnika, da pridobi prostor za druge programe. Operacijski
  sistem sam je ves čas v pomnilniku.
  
  Nekateri operacijski sistemi lahko izvajajo več programov
  "istočasno". Drobec časa delajo po enem programu, potem
  drobec časa po drugem in tako naprej. Uporabnik tega sploh ne
  opazi. To so večopravilni sistemi. Spet drugi sistemi
  podpirajo več priključenih "terminalov" - tipkovnic in
  zaslonov. Z vsakega terminala lahko ukazuje drug uporabnik.
  Operacijski sistem dela malo za enega, malo za drugega. To so
  večuporabniški sistemi.

  Osnovni uporabniški programi so naslednji: za pisanje, za
  risanje in za računanje; za zajemanje podatkov, recimo iz
  priključenega fotografskega aparata ali magnetofona; za
  gledanje in obdelavo shranjenih slik/glasbe/videa; in za
  drugo. Obstajajo celo programi za igranje šaha, za simulacijo
  sogovornika in še za mnogo mnogo drugega.

  Operacijski sistem in uporabniške programe - programsko
  opremo - kupimo skupaj z računalnikovo strojno opremo;
  programi so že naloženi na magnetnem disku. Lahko jih kupimo
  tudi posebej, posnete na primernem nosilcu, recimo na optičnem
  disku, ter jih nato z računalnikom prepišemo na magnetni
  disk. Mnogo programov ja na voljo zastonj.

  Programe je seveda moral nekdo napisati. Take stvari delajo
  programerji. Čisto prve programe je bilo treba napisati v
  binarni obliki, torej kot zaporedje binarnih števil, ter jih
  zluknjati na papirnati trak ali papirnate kartice. Ob zagonu
  računalnika je ta skozi posebno vhodno enoto prebral trak ali
  kartice in v pomnilnik zapisal prebrani program. Vsaka vrsta
  procesorja je razumela drugačne binarne ukaze.

  Pisanje binarnih programov je izjemno mukotrpno in
  neproduktivno. Pa saj lahko to naredi računalnik sam! Enkrat
  za vselej napišemo hudo zapleten binarni program, ki zna
  pretvoriti zaporedje "simboličnih" ukazov v binarno obliko.
  Pravimo, da je to prevajalnik iz simboličnega v strojni jezik.
  Zamislimo si lahko raznovrstne nabore simboličnih ukazov, to
  je, raznovrstne programske jezike. Za vsakega je seveda treba
  sestaviti še prevajalnik. Ko danes kupimo računalnik, ima na
  disku že zapisane prevajalnike za take ali drugačne
  programske jezike, na primer Fortran ali C.

  Pisanje programov v simboličnih programskih jezikih je
  dosegljivo tudi navadnim smrtnikom. Z urejevalnikom besedil
  napišemo "izvorni" program; prevajalniku ukažemo, naj ga
  prevede v "binarnega"; in nato operacijskemu sistemu rečemo,
  no, zdaj ga pa poženi! Tako, na primer, sestavimo in poženemo
  program za izračun gibanja rakete ali - precej težje - za
  izračun jutrišnjega vremena iz današnjega stanja ozračja.

 
Internet

  Mnogi računalniki po svetu so povezani z različnimi
  komunikacijskimi linijami: bakrenimi, optičnimi, radijskimi.
  Vsak priključeni računalnik ima enolično številko IP
  (Internet Protocol Address). "Resni" računalniki imajo
  nespremenljivo številko, drugi pa ob vsakem zagonu dobijo iz
  omrežja začasno številko. Računalniki imajo programe raznih
  vrst, s katerimi lahko dostopamo do uslug drugih računalnikov.

  Celotno svetovno omrežje, internet, je sestavljeno iz mnogo
  podomrežij. Naš osebni računalnik je v enem izmed najnižjih
  podomrežij. V tem podomrežju je tudi specializirani
  "prehodni" računalnik, GATEAWAY, ki skrbi za povezovanje
  podomrežja v preostalo omrežje. Ta računalnik ima svoj
  stalni naslov IP.

  Obstajajo specializirani računalniki DNS (Domain Name
  Server). Na takem strežniku je seznam naslovov IP za
  določeno območje in vsakemu naslovu je prirejeno ime v
  obliki HOST.DOMAIN, na primer undulatus.arso.gov.si, pri
  čemer je undulatus ime stroja, ostalo pa ime domene.
  Zunanji računalnik lahko potem referenciramo kar z njegovim
  imenom, ne številko; seveda mora programska oprema vedeti
  IP od dostopnega DNS. Vsi DNS so med seboj povezani v
  drevesno strukturo; če referencirani DNS ne pozna zahtevane
  številke, povpraša navzgor in proces se nadaljuje, dokler
  številka ni najdena.

  Za stalno priključitev svojega stroja moramo od upravljalca
  ustreznega podomrežja pridobiti naslednje: imeni HOST in
  DOMAIN stroja, IP stroja, GATEAWAY IP in DNS IP. Povsem dobro
  shajamo tudi brez stalne številke IP; uporabljamo pač
  vsakokratno.

  Računalniki si med seboj izmenjujejo informacijo v obliki
  informacijskih paketov, od katerih je vsak dolg največ 1500
  oktetov. Vsak paket vsebuje naslovnika. Pošiljatelj
  informacijo razbije na pakete po posebnem protokolu TCP
  (Transmission Control Protocol), prejemnik pa jo spet združi.
  Če kakšni paketki manjkajo ali so poškodovani, se naslovnik
  pogodi s pošiljateljem, da jih ponovno pošlje. Posamezni
  paketki lahko potujejo do naslovnika po različnih poteh.


Pošta in splet

  Internet omogoča marsikaj; najpomemebnejši sta dve res
  ubijalski uslugi: pošiljanje elektronske pošte iz enega
  računalnika na drugega ter dostop do izbranih dokumentov na
  drugih računalnikih.

  Vsakdo, ki hoče prejemati/oddajati pošto, mora pri izbranem
  ponudniku pridobiti svoj poštni nabiralnik z elektronskim
  naslovom v obliki USER@DOMAIN, na primer
  marjan.divjak@arso.gov.si. Pošiljanje pošte v svet in
  dobivanje pošte iz sveta gre preko dveh ponudnikovih
  strežnikov: strežnika odhajajoče pošte SMTP (Simple Mail
  Transfer Protocol) in strežnika prihajajoče pošte POP3 (Post
  Office Protocol 3). Za oba strežnika moramo poznati njuni
  internetni imeni. Pošto pošljemo strežniku SMTP, on pa jo
  posreduje naprej proti naslovniku. Na strežnik POP3 pa prihaja
  pošta za nas; od tam jo prepišemo k sebi, kadar želimo.
  Občasno dobimo pri tem tudi pošto, ki nam jo je poslal
  strežnik SMTP in s katero nas obvešča, da naslovniku kakšne
  naše navzvenske pošte ni uspel dostaviti.

  Nekateri računalniki - spletni strežniki - lahko vsebujejo
  tekstovne dokumente v posebnem formatu HTML (Hypertext Markup
  Language) in strežniški program za posredovanje teh
  dokumentov vsem uporabnikom po svetu. Tak uporabnik ima na
  svojem računalniku poseben program, spletni brskalnik, s
  katerim lahko dostopa do teh spletnih strežnikov in njihovih
  dokumentov. Vsak dokument ima enolično spletno ime URI
  (Uniform Resource Indicator) v obliki
  http://HOST.DOMAIN/DOCUMENT, na primer
  http://www.arso.gov.si/ars/radar.html. Osnovna lastnost takega
  dokumenta je, da lahko vsebuje povezavo (link) na kakšen drug
  dokument: ta povezava je bralcu vidna, lahko jo klikne z miško
  in s tem zagleda drug dokument. Tipično je to drug HTML
  dokument, slika ali video. Vsi strežniki in dokumenti tvorijo
  svetovni splet (World Wide Web).

  Količina informacij na spletu je orjaška in nepregledna.
  Nujno je potreben način, kako kaj najdemo. Obstajajo posebni
  iskalni strežniki, ki stalno pregledujejo spletne strežnike
  in indeksirajo tamkaj najdene vsebine. Takle iskalni strežnik
  ima svojo spletno stran, kjer vtipkamo iskalni niz, recimo
  "radar padavine". Strežnik potem prebrska svoje indeksirane
  zapiske in iz njih potegne naslove tistih spletnih strani, ki
  vsebujejo besede iz iskalnega niza. Teh zadetkov je ogromno,
  zato jih iskalni strežnik razvrsti po pomembnosti na zapleten
  način (ki je njegova poslovna skrivnost). Eden izmed
  kriterijev za pomembnost spletnega zadetka je število linkov z
  drugih spletnih strani, ki kažejo nanj.


Razvoj računalnikov

  Današnji računalniki so imeli seveda svoje predhodnike.
  Poglejmo si nekatere odlikovane.

  ENIAC, 195o, Univerza v Pensilvaniji. Prvi elektronski
  računalnik. Sestavljen iz 18 000 elektronk. Velik kot
  30-metrska omara, težek 30 ton. Poraba 150 kW energije. Takt 
  5 kHz. Podatkovni vhod in izhod preko luknjanih kartic. Brez
  operacijskega sistema. Program je bilo traba vnesti v pomnilnik
  s fizičnim pretikanjem kablov in vključevanjem stikal.
  Programer je torej "programiral" tako, da je zlezel v
  računalnik in ročno nastavljal ukaze. Računalnik je bil
  primarno namenjen za izračunavanje balistike izstrelkov.

  IBM 7090, 196o. Prvi komercialni računalnik s tranzistorji.
  Sestavljen iz 50 000 tranzistorjev. Velik kot nekaj omar.
  Vhod/izhod programov in podatkov preko luknjanih kartic.
  Magnetni trak za alternativno shrambo programov in podatkov.
  Imel je operacijski sistem in razne prevajalnike. Z njim je NASA
  nadzirala let vesoljskih sond.

  Glavni računalniki, s katerimi sem sam delal, so bili
  naslednji. Vsi temeljijo na čedalje gostejših in hitrejših
  integriranih vezjih tranzistorjev.

  IBM 360, 197o. Makroračunalnik. Velik kot nekaj omar. Procesor
  32 bit. Pomnilnika 32 kB, magnetni trak, magnetni diski po 
  1 MB, teleprinterska konzola, čitalec/luknjač kartic in
  vrstični tiskalnik. Programi in podatki so bili na luknjanih
  karticah in v pomnilnik so šli preko čitalca kartic.

  PDP 11, 198o. Miniračunalnik. Velik kot omara. Procesor 16
  bit. Pomnilnika 256 kB, magnetni trak, magnetni diski po 10 MB,
  teleprinterska konzola, uporabniški terminali s tipkovnicami
  in katodnimi zasloni s 25 vrsticami po 80 znakov, matrični
  tiskalnik.

  IBM PC AT, 199o. Namizni osebni računalnik. Velik kot kovček.
  Procesor 16 bit, takt 12 MHz, pomnilnika 1 MB, magnetni disk za
  40 MB, gibki disk za 1.2 MB, tipkovnica, katodni zaslon s 
  25 x 80 znaki oziroma 720 x 350 grafiko, iglični tiskalnik.
  Operacijski sistem MS-DOS. Računalnik povezan v Internet. K
  srcu so mi prirasli naslednji programi: upravljalnik datotek
  Norton Commander; urejevalnik besedil XyWrite; prevajalnik Turbo
  Pascal; in spletni brskalnik Lynx.

  Sony Vaio, 200o. Prenosni osebni računalnik. Velik kot knjiga.
  Procesor 32 bit, takt 1.6 GHz, pomnilnik 512 MB, magnetni disk
  60 GB, optični disk 4.7 GB, polprevodniški vtič 8 GB,
  tipkovnica, miška, matrični zaslon 14 palcev s 1024 x 768
  pikami, laserski tiskalnik. Operacijski sistem Slackware Linux.
  Računalnik povezan v Internet. K srcu so mi prirasli naslednji
  programi: upravljalnik datotek Midnight Commander (klon Norton
  Commanderja); urejevalnik besedil Joe (konfiguriran tako, da je
  videti čimbolj kot XyWrite); interpreter Python (nekakšen
  Pascal de luxe); in spletni brskalnik Firefox.

  Današnji osebni računalniki (201o) in njihova programska
  oprema so postali tako zmogljivi, da več kot zadoščajo vsem
  razumnim potrebam: procesor 64 bit, takt 2.4 GHz, RAM 8 GB,
  disk 1 TB, vtič 100 GB, zaslon 22 palcev. Tak računalnik
  naredi v eni sekundi toliko osnovnih matematičnih operacij
  (tipično 10^9) kot človek s svinčnikom na papirju v tisoč
  letih. Na disku ima prostora za tisoč sob po tisoč knjig. Le
  uporabiti ga moramo znati.