Skozi grede > Ropotarnica

Časovnica znanosti

Pisava, števila in računanje – Orientacija in telesa – Snovi in molekule – Elektrika in elektroni – Svetloba in fotoni – Kvantni sistemi in vesolje

Pisava, števila in računanje

Orientacija in telesa

Snovi in molekule

Elektrika in elektroni

Svetloba in fotoni

Kvantni sistemi in vesolje