Skozi grede

Raziskave in razvoj

Programi, meritve, računi in ekspertize

Programi

Meritve neba

Radarske meritve padavin

Numerično modeliranje oblakov

Umetni vpliv na vreme