Skozi grede > Raziskave in razvoj

ARSO/WD/2007/10/30

Kalibracija vremenskega radarja s kroglo

Marjan Divjak

Poobjava s prijaznim dovoljenjem ARSO – Agencije RS za okolje.

Povzetek

S C-pasovnim vremenskim radarjem na Lisci smo izmerili ekvivalentno radarsko odbojnost kovinske krogle s premerom 30 cm pri oddaljenosti 13 km. Krogla je bila dvignjena v zrak s privezanim helijevim balonom. Meritve so potekale sektorsko z ločljivostjo 0,5° po azimutu in 0,2° po elevaciji. Opravljenih je bilo 50 sektorskih meritev pri petih različnih legah balona. Iz vsake sektorske meritve je bil izvlečen maksimum odbojnosti od krogle. Maksimum teh maksimumov je znašal 30,0 dBZ, kar je za 1,3 dBZ več od vrednosti, ki jo napoveduje teorija. Razlikovanje med obema vrednostima je majhno in v okviru sprejemljive napake. Lahko ga odpravimo, če zmanjšamo uporabljano radarsko konstanto za 1,3 dB.

[Članek PDF]