Skozi grede > Raziskave in razvoj

V: Obramba pred točo v SR Sloveniji: osnove, dosedanje izvajanje, uspešnost, bodoča dejavnost / glavni nosilec naloge Jože Rakovec. Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo s soizvajalcem Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ljubljana, 1988, str. 37–42.

Pomen radarjev v sistemu obrambe pred točo

Marjan Divjak

Objavljeno z dovoljenjem Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, izdanim dne 23. 6. 2023.

Povzetek

Obramba pred točo v Sloveniji [leta 1988] temelji na predpostavki, da se bo zmanjšala kinetična energija iz nevihtnega oblaka izpadajočih zrn toče, če bo oblak posipan na pravem mestu, ob pravem času in s pravo količino zaledenitvenih jeder. Pravo mesto, čas in količina jeder so v splošem odvisni od tipa in razsežnosti oblaka ter od trenutnega poznavanja fizike padavin. V vsakem primeru pa je potrebno določiti vsaj lego, razsežnost in strukturo oblaka, po možnosti pa še območje s točo in notranje gibanje zraka, ter iz vsega tega odločiti, ali / kako bomo oblak posipali. Najprimernejše sredstvo za to je brez dvoma vremenski radar. V prispevku je prikazana primernost takega radarja za potrebe obrambe pred točo in podano je mnenje o njegovi optimalni izbiri za ozemlje velikosti okrog 100 × 100 km. Omejili se bomo na standardne impulzne radarje z mehansko parabolično anteno in izpustili napredne sisteme s stisnjenimi impulzi in elektronsko krmiljenimi snopi, saj se v meteorologiji zaenkrat še ne uporabljajo.

[Članek PDF]