Skozi grede > Raziskave in razvoj

Pol stoletja Slov. met. društva, DMS, 2004, pp. 80–85

Zgodovina radarskega zaznavanja in merjenja padavin v Sloveniji

Marjan Divjak

Poobjava s prijaznim dovoljenjem SMD – Slovenskega meteorološkega društva.

Povzetek

Zgodovina radarskega zaznavanja padavin v Sloveniji se prične leta 1971, ko je bil na Žikarcah pri Mariboru vzpostavljen prvi meteorološki radarski center s predelanim vojaškim radarjem uporabnega dosega 40 kilometrov. Merjenje padavinskih sistemov je potekalo ročno, v poletnih mesecih in v okviru raketne obrambe pred točo. Zaradi razširitve obrambe na osrednjo Slovenijo je bil leta 1984 center opuščen in namesto njega vzpostavljen nov center na Lisci pri Sevnici, opremljen z računalniško vodenim radarjem uporabnega dosega 200 kilometrov. Meritve so potekala deloma ročno in deloma avtomatično, vendar še vedno predvsem v poletnih mesecih in prilagojene potrebam obrambe pred točo. Slednja je bila leta 1997 zaradi nedokazane uspešnosti ukinjena in radarski center je pričel spremljati padavinske sisteme za splošne namene. Zastareli radar je v nadaljnjih letih nadomestil novejši, koherentni. Tedanji Hidrometeorološki zavod Slovenije (sedanji Urad za meteorologijo na Agenciji za okolje) je v Ljubljani vzpostavil center za pridobivanje podatkov z radarskega centra Lisca in z radarskih centrov sosednjih držav ter za obdelavo in razpošiljanje izdelanih produktov. Radarske slike padavin nad Slovenijo so danes sproti dostopne javnosti preko interneta.

[Članek PDF]