Skozi grede > Raziskave in razvoj

Spika, 2011, No. 2, pp. 63–65.

Nebesno gibanje Sonca

Marjan Divjak

Povzetek

Članek podaja meritve dnevnega in letnega gibanja Sonca po nebu. Na opazovališču v Ljubljani je najprej z gnomonom določen jug in s tem lokalni nebesni poldnevnik. Nato so, tudi z gnomonom, izmerjene višine kulminacij Sonca preko časovnega obdobja ~400 dni. Dodatno so z uro, ki kaže greenwiški čas, izmerjeni še časi teh kulminacij. Ugotovljeno je naslednje.

Višine kulminacij nihajo okrog srednje vrednosti 44.6 ± 0.5° z amplitudo 23.0 ± 0.5°. Perioda nihanja znaša 365 ± 1 dni. Zimski del leta (od jesenskega do pomladnega enakonočja) je 7 ± 1 dni krajši od poletnega dela. Sonce včasih prehiteva in včasih zaostaja za srednjim časom 11 h 1 min ± 1 min in sicer do +17/−14 min. Ta časovna anomalija ima enako periodo kot višina kulminacije. Pri tem kaže dva različna maksimuma in dva različna minimuma.

[Članek PDF]