Skozi grede > Raziskave in razvoj

Spika, 2011, No. 4, pp. 160–163

Prehod Venere čez Sonce

Marjan Divjak

Poobjava s prijaznim dovoljenjem CAMBIO d.o.o.

Povzetek

Članek opisuje, kako je bil dne 8. junija 2004 opazovan in merjen prehod Venere čez Sonce ter na tej podlagi izračunana razdalja med Soncem in Zemljo.

Za določitev iskane razdalje so potrebna opazovanja z daljnogledom in merjenje z uro iz dveh opazovališč na Zemlji. Meritve so potekale v več tisoč krajih doma ter po svetu. Iz razpoložljive množice krajev smo izbrali Lisco pri Sevnici in Johannesburg v Južni Afriki. Na vsakem od teh dveh opazovališč je bil izmerjen preletni čas Venere preko Sonca. Iz razlike preletnih časov in iz bazne razdalje med opazovališčema smo izračunali oddaljenost Sonca.

Opravljene meritve in izračuni kažejo, da znaša razdalja Sonce-Zemlja 2,0 (1 ± 0,3) × 10^8 km. To se le za ~25 % razlikuje od vrednosti, ki jo najdemo v strokovni literaturi.

[Članek PDF]