Skozi grede > Lepo povedano

Zen Koans

Selected and edited by M. Divjak


Contents

  What to answer
  Wash the bowl
  Three calls
  Not the wind, not the flag
  Three pounds of flax
  How to call a short staff
  A cup of tea
  The stone in mind
  Prvo načelo
  Dekle in luža
  Ti nisi jaz
  Goska v steklenici


What to answer

  Pupil: "In Zen this very mind is Buddha. Is this correct?"
  Teacher: "If I say yes, you will think that you understand
  without understanding. If I say no, I would be contradicting a
  fact which many understand quite well."


Wash the bowl

  Pupil: "I have just entered the monastery. Please teach me."
  Teacher: "Have you eaten your rice porridge?" 
  Pupil: "I have eaten." 
  Teacher: "Then you had better wash your bowl."


Three calls

  Teacher: "Pupil."
  Pupil: "Yes."
  Teacher: "Pupil."
  Pupil: "Yes."
  Teacher: "Pupil."
  Pupil: "Yes."
  Teacher: "I ought to apologize to you for all this calling, but
  really you ought to apologize to me."


Not the wind, not the flag

  Two monks are arguing about a flag.
  First monk: "The flag is moving."
  Second monk: "The wind is moving."
  Teacher: "Not the wind, not the flag; the mind is moving."


Three pounds of flax

  Teacher is weighing some flax.
  Pupil: "What is Buddha?"
  Teacher: "This flax weighs three pounds."


How to call a short staff?

  Teacher shows his short staff to his pupils: "If you call this a
  short staff, you oppose its reality. If you do not call it a
  short staff, you ignore the fact. Now what do you wish to call
  this?"


A cup of tea

  The teacher received a monk who came to inquire about Zen.
  Teacher served tea. He poured his visitor's cup full, and then
  kept on pouring. The monk watched the owerflow until he no
  longer could restrain himself.
  Monk: "It is overfull. No more will go in!"
  Teacher: "Like this cup, you are full of your own opinions and
  speculations. How can I show you Zen unless you first empty your
  cup?"


The stone in mind

  Two monks are arguing about subjectivity and objectivity.
  Teacher: "There is a big stone. Do you consider it to be inside
  or outside your mind?"
  One monk: "From the Buddhist viewpoint, everything is an
  objectification of mind, so I would say that the stone is inside
  my mind."
  Teacher: "Your head must feel very heavy, if you are carrying a
  stone like that in your mind."


Prvo načelo

  Učitelja so vprašali: "Kaj je prvo načelo?"
  Odgovoril je: "Če bi vam povedal, bi postalo drugo načelo."


Dekle in luža

  Učitelj in učenec sta šla po blatni cesti. Naletela sta na
  ljubko dekle v svilenem kimonu, ki ni vedelo, kako bi prišlo
  čez lužo. "Pridi, dekle," je rekel učitelj, jo dvignil in
  prenesel čez blatno mlakužo. Učenec ni spregovoril, dokler
  nista pod večer prispela do hrama. Tedaj se ni mogel več
  zadržati: "Mi redovniki se ne dotikamo žensk. Zakaj si tisto
  storil?" "Dekle sem pustil tam," je odgovoril učitelj, "ali jo
  ti še vedno nosiš?"


Ti nisi jaz

  Učitelj se je s prijateljem sprehajal ob reki: "Kako božansko
  se ribe v vodi radostijo življenja!" "Ti nisi riba," mu je
  oporekal prijatelj, "kako torej veš , da se ribe veselijo
  življenja?" "Ti nisi jaz," mu je odvrnil učitelj, "kako torej
  veš , da jaz ne vem, da se ribe veselijo življenja?"


Goska v steklenici

  Visoki uradnik je vprašal učitelja: "V davnih časih je živel
  človek, ki je imel gosko v steklenici. Rasla je, dokler ni mogla
  več ven; človek ni hotel razbiti steklenice niti poškodovati
  goske - kako bi jo ti spravil ven?" Mojster je vzkliknil: "O,
  uradnik!" Uradnik je odgovoril: "Da?" "No, pa je zunaj," je rekel
  mojster.