Skozi grede

Dovoljenje

Vsebina tega spletišča – z izjemo vključenih citatov in izposojenih slik – je v lasti in pod zaščito avtorja:

© 2013–2019 Marjan Divjak.

Objavljeni avtorski material lahko svobodno prepišete k sebi in mu poljubno spreminjate vsebino in obliko za svoje lastne potrebe.

1. Programi z dokumentacijo so odprtokodni in jih lahko uporabljate, spreminjate in razpošiljate brez omejitev, če k izpeljankam in nadgradnjam priložite njihovo izvorno licenco.

2. Slike (datoteke GIF in JPG) lahko uporabljate, spreminjate in razpošiljate brez omejitev. Za izposojene slike veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo njihovi avtorji.

3. Dovoljeno je razpošiljanje in objavljanje natisnjenih člankov in knjig (datotek PDF), če ob tem navedete avtorja, ne zaračunavate cene in ne spreminjate vsebine in oblike.

4. Nekateri natisnjeni članki so ponatisi avtorjevih objav na drugih mestih. Zanje veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo ustrezni založniki.

Povezave na spletišče ali na katerokoli njegovo stran so dovoljene in zaželjene. Vroče povezave na sestavne elemente strani (slike) so prepovedane.

Za vsakršno drugačno uporabo materiala je potrebno predhodno pisno dovoljenje avtorja.