Skozi grede

Dovoljenje

Vsebina tega spletišča – z izjemo izposojenih slik – je v lasti in pod zaščito avtorja:

© 2012–2023 Marjan Divjak.

Objavljeni avtorski material lahko svobodno prepišete k sebi in mu poljubno spreminjate vsebino in obliko za svoje lastne potrebe.

1. Programe z dokumentacijo lahko spreminjate in razpošiljate, če ob tem navedete izvornega avtorja (licenca CC BY).

2. Avtorske slike (datoteke GIF in JPG) lahko spreminjate in razpošiljate, če ob tem navedete izvornega avtorja (licenca CC BY).

3. Za izposojene slike veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo ustrezni založniki.

4. Natisnjene članke, poglavja knjig in celotne knjige (datoteke PDF) lahko razpošiljate, če ob tem navedete izvornega avtorja, ne zaračunavate cene in ne spreminjate oblike in vsebine (licenca CC BY-NC-ND).

5. Nekateri natisnjeni članki so poobjave avtorjevih objav na drugih mestih. Zanje veljajo dovoljenja in omejitve, ki jih postavljajo ustrezni založniki.

Povezave na spletišče ali na katerokoli njegovo stran so dovoljene in zaželjene. Vroče povezave na sestavne elemente strani (slike) so prepovedane.

Za vsakršno drugačno uporabo materiala je potrebno predhodno pisno dovoljenje avtorja.