Naprej Skozi grede > Bivanje in svet

Predgovor

Dragi bralec, kaj je res in kaj je prav? Kakšna so tvoja osnovna spoznanja o sebi, bivanju in svetu? Kaj pa tvojim nasprotna mnenja? Pričujoča knjižica podaja odgovore na navedena vprašanja, kakor sem si jih zastavil sam. Seveda ne gre drugače, kot da je povsem osebno utežena in obarvana. Kljub temu bo morda zanimiva in koristna tudi za druge.

Marjan Divjak